SETUNE äger, förvaltar och
utvecklar fastigheter.
Vi erbjuder kontor, industri samt kommersiella lokaler och bostäder.

Om SETUNE

SETUNE är ett fastighetsbolag med fokus på utveckling och förädling av bostäder och kommersiella fastigheter i attraktiva lägen. Stort personligt engagemang, hög kvalitet, moderna materialval och snygg design kännetecknar SETUNEs fastigheter.

Organisation

Istället för en stor organisation har vi ett fåtal erfarna medarbetare och ett nätverk av specialister inom olika fält. På så sätt behöver vi aldrig kompromissa med kvaliteten, utan kan alltid samarbeta med de arkitekter och konsulter som passar bäst för varje uppdrag. Koncernen är indelad i tre affärsområden; Förvaltningsfastigheter, Bostadsproduktion och Kommersiella projekt.