Projekt

Förädling av fastigheter med tillväxtpotential är en viktig del av vår affärsmodell i syfte att skapa värde. Vi har erfarenhet av att driva förädlingsprojekt som inte bara avser enstaka fastigheter utan även hela områden och stadsdelar. Även i förvaltningsportföljen finns fastigheter med framtida utvecklingspotential. Projektvolymen anpassas efter marknadens efterfrågan.