Förvaltning

Våra fastigheter i Uppsala finns i Luthagen, Fyrislund, Boländerna. Vi hyr ut kontor, industrilokaler samt kommersiella lokaler och bostäder. Välkommen!

SETUNE erbjuder kontor, industrilokaler och kommersiella lokaler. Som fastighetsbolag är vår uppgift att förstå och utveckla den karaktär och potential varje byggnad har. Det är ett arbete som kräver eftertanke och långsiktighet.

Vi bygger och förädlar dessa fastigheter för att förvalta dem över lång tid. Det märks i allt från kvaliteten på de material vi väljer till omsorgen för våra hyresgäster. Vi vill fungera som en långsiktig partner till hyresgästerna och skapa bästa möjliga förutsättningar för deras verksamheter.

Lediga lokaler

Välkommen att höra av dig om du letar efter en ledig lokal eller fastighet.